Klachtenafhandeling

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Wij vinden het erg vervelend als je niet tevreden bent over onze producten of dienstverlening. Wij verzoeken vriendelijk om klachten te melden bij onze klantenservice zodat wij deze in behandeling kunnen nemen. Dit kan zowel telefonisch als per mail. Wij zullen ons uiterste best doen om tot een passende oplossing te komen.

Waar kan ik de klacht indienen?

 

  1. De klacht kunt u op de pagina contact indienen via het contact formulier of het nummer bellen dat er staat aangegeven.
    De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoordt met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Bestelling incompleet geleverd of verkeerd artikel ontvangen?

Galaxystarsneakers.com streeft ernaar om je bestelling zo correct mogelijk te verwerken. Desondanks kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat er een verkeerd artikel geleverd wordt of dat een bestelling incompleet geleverd wordt. Neem in een dergelijk geval altijd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst contact op met onze klantenservice. Wij zullen ons uiterste best doen om de klacht zo snel mogelijk op te lossen.

Defect of beschadigd artikel ontvangen?

Meestal kunnen wij klachten over een defect of beschadigd product via telefonisch contact niet goed beoordelen. Wij vragen daarom om foto’s te maken en deze per e-mail naar ons toe te zenden. Vermeld daarbij altijd je bestelnummer en indien van toepassing het betreffende artikelnummer. Zo kunnen wij de klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen. Indien je een beschadigd of defect artikel hebt ontvangen, dien je dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst bij onze klantenservice te melden.